Dołącz do programu mentoringowego!

Program mentoringowy skierowany jest do kobiet pracujących w branży morsko-logistycznej. Pracowniczki z wieloletnim doświadczeniem (mentorki) pomogą w wyborze ścieżki zawodowej młodszym koleżankom (mentees).

Uwaga, zmianie uległ regulamin (wydłużyliśmy czas przyjmowania zgłoszeń od kandydatek na mentee).

Celem mentoringu będzie identyfikacja przez kobiety wkraczające na rynek pracy swojego potencjału – nazwania swoich naturalnych cech (talentów) oraz określenie swoich mocnych stron i zasobów (czyli tych obszarów działania, w których czujemy się dobrze), poznanie możliwości pracy w branży oraz nawiązanie kontaktów. Branża oferuje wiele ścieżek kariery, o których nie wszyscy jednak wiedzą.

Program będzie także służył budowaniu sieci kontaktów pomiędzy kobietami. W branży morskiej spotykają się one z licznymi wyzwaniami – od trudności w znalezieniu praktyk na statkach, poprzez kwestionowanie ich przydatności w obszarach wymagających siły fizycznej, po ograniczone możliwości awansu. Większa i bardziej widoczna obecność kobiet w tym sektorze daje nadzieję na zmianę strukturalną. Praca zawodowa jest jednym ze źródeł sensu życia osób dorosłych i może być źródłem motywacji do wprowadzania zmian w innych obszarach.

Udział w programie jest bezpłatny dla mentees, mentorki otrzymają wynagrodzenie.

Program składa się z trzech elementów:

1. Warsztatu dla mentorek 22 i 24 czerwca w godzinach 16:00-20:00, na którym poruszone zostaną tematy takie jak:

 • Cele mentoringu
 • Korzyści dla mnie jako mentorki
 • Budowaniem osobistej koncepcji roli mentorki
 • Metody i narzędzia pracy mentorki, wypracowanie narzędzi pracy mentorki
 • Jak wyobrażam sobie moją mentee?
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w pracy mentorka-mentee
 • Metody na samodoskonalenie i automotywację
 • Misja, wizja i wartości organizacji w pracy mentorki z mentee.
 • Okazja do poznania się, nawiązania relacji i współpracy, wymiany doświadczeń.
 • 2. Mentoringu, podczas którego każda para mentorka-mentee będzie miała do dyspozycji 4 godziny spotkań (online / offline)

  3. Superwizji dla mentorek: spotkań grupowych oraz indywidualnych. Superwizja nastawiona będzie na wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów napotykanych w trakcie procesu mentorskiego oraz na wsparcie mentorki we własnym rozwoju, w doskonaleniu metod i narzędzi mentoringowych.

  Warsztaty oraz spotkania superwizyjne poprowadzi Anna Dukowska (biogram poniżej)

  Profil mentees – ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • Twój staż pracy w branży jest nie dłuższy niż 12 miesięcy lub jesteś studentką kierunków związanych z branżą morsko-logistyczną: ostatniego rok studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich studiów uzupełniających lub studentką 4 i 5 roku jednolitych studiów magisterskich. W przypadku osób studiujących i mających staż pracy dłuższy niż 12 miesięcy pod uwagę brany będzie staż pracy,
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób zaaplikować posiadaną wiedzę na rynku pracy,
 • Szukasz kogoś, kto pomoże Ci w wyborze ścieżki kariery,
 • Szukasz społeczności wspierających się kobiet, mających podobne doświadczenia.
 • Korzyści dla mentees:

 • Zbudujesz sieci kontaktów niezbędne w pracy zawodowej,
 • Dowiesz się, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności na rynku pracy,
 • Będziesz mogła poznać przyszłego możliwego pracodawcę,
 • Będziesz mogła uzyskać referencję / zaświadczenie o udziale w programie.
 • REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO

  ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ MEENTEE

  Profil mentorki:

 • kobieta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w branży morsko-logistycznej
 • osoba na stanowisku managerskim, kierowniczym, zarządzająca projektami lub posiadająca doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy
 • osoba zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym oraz zdobyciem umiejętności i doświadczenia w pełnieniu roli mentorki
 • osoba nastawiona na samorealizację w obszarze dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspieraniu innych w rozwoju
 • preferowane będą zgłoszenia osób, które ukończyły szkolenia / warsztaty antydyskryminacyjne lub równościowe, na przykład w projekcie „Kobiety też budują statki”
 • Korzyści dla mentorek:

 • Zdobycie cennego doświadczenia jako mentorka,
 • Warsztaty wprowadzające do roli mentorki – zakres tematyczny: Poznanie struktury procesu mentoringowego; Poznanie narzędzi i technik pracy mentorskiej; Podstawowa wiedza na temat rozwoju kariery, radzenia sobie z trudnościami w rozwoju zawodowym,
 • Identyfikacja własnych zasobów i wyzwań związanych z pełnieniem roli mentorki, Wzmocnienie pewności siebie w pełnieniu tej roli,
 • Wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania młodymi zespołami lub zespołami o różnorodnej strukturze wiekowej,
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych,
 • Indywidualne i grupowe wsparcie superwizyjne w trakcie trwania programu mentoringowego,
 • Możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych w branży, w tym z innymi mentorkami,
 • Możliwość otrzymania referencji.
 • REGULAMIN PROGRAMU MENTORINGOWEGO

  ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ MENTOREK

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń: Anna Miler: a.miler@inkubatorstarter.pl, 58 731 65 54.

  Anna Dukowska – doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oraz Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.

  Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.