Dominika Werdecka-Latarska

Stanowisko

Inspektorka powłok malarskich w Montex Shipyard

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

W dziale kontroli jakości firmy Montex Shypiard odpowiedzialna za sprawdzanie jakości na etapie przygotowania powierzchni do aplikacji farby, jak i samego malowania. W branży stoczniowej od ponad 6 lat. Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Chemicznego. fot. Bogna Kociumbas