Katarzyna Gumowska

Stanowisko

Specjalistka ds. zapewniania jakości / Audytorka / Specjalistka ds. projektu

Lokalizacja

Gdynia, Polska

Biografia zawodowa

Odpowiedzialność za zgodność systemów HSEQ w dwóch fabrykach w Polsce i Korei Płd. (branża morska)

Utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością (kontrola KPI, niezgodności oraz sugestie do poprawy, ocena ryzyka, wdrażanie akcji naprawczych i prewencyjnych)

Utrzymywanie certyfikatów ISO, reprezentacja firmy podczas audytów zewnętrznych (trzeciej i drugiej strony)

Wykonywanie rocznego planu audytów wewnętrznych

Rozwiązywanie reklamacji i wdrażanie napraw

Przygotowanie i prezentacja Przeglądu Zarządzania

Zapewnianie jakości w procesach

Szkolenia ze świadomości jakości

Kontrola dokumentów

Wdrażanie procedur (produkcja i administracja)

Wsparcie wdrażania Lean

Wsparcie działań Specjalisty ds. BHPiOś