Anna Miler

Stanowisko

Specjalistka ds. rozwoju startupów w Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

Specjalistka ds. rozwoju startupów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Współautorka koncepcji projektu i jego koordynatorka. W STARTERZE realizuje także działania skierowane do branż kreatywnych oraz wspierające firmy w działalności eksportowej (w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”). Od wielu lat realizuje projekty związane ze wspieraniem kobiet i historią kobiet. Jest współautorką koncepcji projektów herstorycznych: „Stocznia jest kobietą”, „Metropolitanka” i „Women for Democratic (R)evolution”; autorką trasy śladami kobiet strajkujących w Stoczni Gdańskiej oraz budujących statki i przewodniczką po terenach postoczniowych. W 2018 roku współkoordynowała projekt „100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych”, w ramach którego powstała baza 100 biogramów kobiet zasłużonych dla Pomorza. Członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Doktorantka na Filologicznych Studiach Doktoranckich UG. Naukowo zajmuje się historią kobiet związanych ze Stocznią Gdańską.

Obszary eskpertyzy