Joanna Ryngwelska

Stanowisko

Kierownik Projektu w Stocznia REMONTOWA Shipbuilding S.A.

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

Absolwentka między innymi Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje jako Kierownik Projektu B860 budowy serii sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP, wcześniej związana z projektem Niszczycieli min i okrętów budowanych przez Stocznię Remontowa Shipbuilding. W latach 2017-2018 Kierownik Serwisu i Utrzymania Produktów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej Specjalista Centrum Szkolenia Logistyki w Resorcie Obrony Narodowej. Nauczycielka akademicka z wieloletnim doświadczeniem, obecnie prowadząca zajęcia na studium oficerskim Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wyróżniona Brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Autorka referatów i publikacji pokonferencyjnych.

Doświadczenie zawodowe

Stocznia REMONTOWA SHIPBUILDING S.A., Gdańsk; Kierownik projektu Holowniki; Niszczyciele min.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ; Kierownik Serwisu i Utrzymania Produktów, Kierownik projektów, Specjalista, Pełnomocnik ds. usług serwisowych.

CARGOTEC Sp. z o.o, Warszawa; Przedstawiciel, Doradca techniczny HIAB.

Centrum Szkolenia Logistyki, Grudziądz (Siły Zbrojne)

Specjalista; Logistyka RON, NATO; Wojskowe projekty wdrożeniowe.

4 Rejonowa Baza Materiałowa, Grudziądz (Siły Zbrojne)

Specjalista, Samodzielny Referent.

Wykształcenie

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Studia podyplomowe: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Branży Zbrojeniowej

Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk, Studia podyplomowe: Zintegrowane Systemy Informatyczne ERP

Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Akademia Sieciowa Cisco Certified Network Associate Exploration

Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, Studia inżynieryjne: Mechatronika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Studia magisterskie: Socjologia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Studia licencjackie: Socjologia

Publikacje

Koncepcja wykorzystania trenażerów wirtualnych oraz trenażerów proceduralnych z elementami poszerzonej rzeczywistości w szkoleniu specjalistów służb technicznych w CSLog. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka, 2016

Rola CSLog w tworzeniu systemów szkoleniowych oraz systemu obsługowo-naprawczych. Wojskowy Instytut Technologii Pancernej i Samochodowej, Serock 2016

Cyberżołnierz. Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2016

Wybrane konferencje

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP – Akademia Marynarki Wojennej; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Gdynia, 2017.

Rozwój, eksploatacja, przechowywanie i ochrona balistyczna środków transportu – Wojskowy Instytut Technologii Pancernej i Samochodowej, Serock, 2016.

Symulatory 2016 - nowoczesność technologii i kierunki rozwoju – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka, 2016

Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 2016

Wybrane certyfikaty

Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105 – CCJ WAT, 2019

Certyfikat Menadżer Jakości – przedstawiciel ds. GQR – CCJ WLO WAT, 2019

Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 nr C/CR/102/2019 - Polski Rejestr Statków S.A. (PRS), 2019

CCNA Exploration, 2015

Metodyka prowadzenia szkoleń - MEN, 2015

Zastosowanie Technologii Kodów Kreskowych w Logistyce GS1 - ILiM, Poznań, 2016

Wybrane kursy i szkolenia

Negocjacje; Rozwiązywanie konfliktów; Szkolenie w zakresie ochrony Informacji Niejawnych, Informacji Niejawnych Traktatu Północnoatlantyckiego, Informacji Niejawnych Unii Europejskiej; Ustawa Prawo Zamówień Publicznych; Dydaktyka

Metodyka organizacji pracy zespołowej; Bezpieczeństwo informacyjne; Komunikacja społeczna; Socjologia pracy;

Zarządzanie i logistyka produkcji i usług; Metody i techniki negocjacji w pracy kierowniczej; Logistyka dystrybucji; Logistyka zaopatrzenia; Gospodarka materiałowa i magazynowanie; Oznaczanie i identyfikacja towarów w logistyce produkcji; Logistyka i zarządzanie dystrybucją.

Dydaktyka wojskowa

ZWSI RON; Planowanie i sprawozdawczość logistyczna LOGREP oraz zarządzanie zasobami logistycznymi z wykorzystaniem systemu informatycznego LOGFAS - NATO Systems; Podsystem Śledzenia Zasobów RON; Zastosowanie Technologii Kodów Kreskowych w Siłach Zbrojnych RP; Jednolity Indeks Materiałowy.

Organizacje:

WISTA International

Nagrody:

Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

fot. Bogna Kociumbas