Kobiety też budują statki

Baza ekspertek – zapisz się!

Kobiety pracujące w branży morskiej są ekspertkami – to truzim. Rzadko jednak pojawiają się w roli prelegentek na konferencjach i panelach. Chcemy to zmienić! Tworzymy bazę ekspertek, których obszary ekspertyzy oraz dane kontaktowe znajdą się na stronie kobiety.inkubatorstarter.pl. Będziemy promować bazę wśród osób organizujących wydarzenia branżowe. Z pewnością może się ona także stać źródłem wiedzy o różnorodnych ścieżkach kariery w przemyśle morskim.

Formularz do uzupełnienia znajduje się pod adresem BAZA EKSPERTEK FORMULARZ

Przesłane za pośrednictwem formularza informacje zostaną przez nasz zweryfikowane pod względem językowym i opublikowane na stronie kobiety.inkubatorstarter.pl w sekcji “EKSPERCI i EKSPERTKI”.