Kobiety też budują statki

Magdalena Pszczółka

Stanowisko

Contract Manager w Maersk Drilling

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

Prawnik korporacyjny w przemyśle wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu (Upstream offshore)

.

Publikacje:

1. Pszczółka, M. (2018). ,Chinese law. A four-keynote when dealing with Chinese partner (liquidated damages, err, dispute and chop). Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, 96-103

2. Załucka , M. (2011). Sprzedaż przez Internet. [w:] Europa Przedsiębiorców, pod redakcją Zdzisława Brodeckiego, Wydanie 1, LexisNexis Warszawa 2011.

Udział w konferencjach naukowych:

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ONE BELT, ONE ROAD – NEW PERSPECTIVES IN COOPERATION OF THE NEW SIL ROAD STATES – Kolegium Jagiellońskie, 1 grudnia 2017, udział aktywny, wykład pt. Chinese Law – an enterprise dealing with Chinese Parter.

1.SPISANE NA ZIARNKU RYŻU – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 14 grudnia 2017, udział aktywny, wykład pt. Contract Law in China – law in the books vs. Law in action.

Law School on International Trade – ELSA Wrocław, 16 lipca 2018, udział aktywny wykład pt. Chinese Legal Culture – a three keynote on arbitration, contract and Internet court.

Działalność popularyzująca naukę:

Pomysłodawca i wykładowca Szkoły Prawa Chińskiego na WPiA UG.

Profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Szanghaju (East China University of Political Science and Law, Shanghai). Prowadzenie wykładów z europejskiego prawa umów oraz umow w sektorze wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego.

23.01.2018 wykład dla studentów prawa WPiA UG pt. Joint Operating Agreement in the UPSTREAM sector – possible cooperation with Chinese Operator (Relacja z wykładu)).

Obszary eskpertyzy

Kontakt