Kobiety też budują statki

Katarzyna Gumowska

Stanowisko

Specjalistka ds. zapewniania jakości / Audytorka / Specjalistka ds. projektu

Lokalizacja

Gdynia, Polska

Biografia zawodowa

Odpowiedzialność za zgodność systemów Zapewnienia Jakości, BHP i Ochrony Środowiska (HSEQ) w dwóch fabrykach w Polsce i Korei Płd. w branży morskiej oraz w USA w branży wyrobów medycznych

Utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością (kontrola KPI, niezgodności oraz sugestie do poprawy, ocena ryzyka, wdrażanie akcji naprawczych i prewencyjnych)

Utrzymywanie certyfikatów ISO (9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 13485:2016), reprezentacja firmy podczas audytów zewnętrznych (trzeciej i drugiej strony) oraz inspekcji

Wykonywanie rocznego planu audytów wewnętrznych i kwalifikacji dostawców

Rozwiązywanie reklamacji i wdrażanie napraw

Przygotowanie i prezentacja Przeglądu Zarządzania

Zapewnianie jakości w procesach

Szkolenia ze świadomości jakości

Kontrola dokumentów

Wdrażanie procedur (produkcja i administracja)

Wsparcie wdrażania Lean