Kobiety też budują statki

Karolina Sypion-Babś

Stanowisko

Specjalista Ośrodka ds. IMO w Polski Rejestr Statków S.A

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania tej samej uczelni. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Ośrodka ds. IMO. Przewodnicząca Krajowej Sekcji Prawnej (LEG) działającej w Ośrodku ds. IMO. Sekretarz Krajowej Sekcji ds. Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC), Krajowej Sekcji ds. Zapobiegania i Reagowania na Zanieczyszczenia (PPR) oraz Krajowej Sekcji ds. Implementacji Instrumentów IMO (III). Członek delegacji polskiej na sesje komitetów i podkomitetów IMO w Londynie. Członek Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland (Women’s International Shipping and Trading Association). Z branżą morską związana od 13 lat.

Obszary eskpertyzy