Kobiety też budują statki

Małgorzata Ciepłuch

Stanowisko

Contract Manager w Maersk Drilling

Lokalizacja

Gdańsk, Polska

Biografia zawodowa

Zatrudnienie

1 VIII 2019 - teraz Maersk Driling Poland sp. zo.o. - Contract Specialist , Procurement

1 IV 2018 - 31 VII 2019 - Axiom Global sp. z o.o. - prawnik in-house - obsługa kontraktowa firmy farmaceutycznej

1 III 2016 - teraz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - wykładowca - godziny zlecone - prowadzony przedmiot: Aspekty prawne marketingu w sieci

1 II 2013 - 30 IX 2018 - Uniwersytet Gdański, wykładowca - godziny zlecone - prowadzony przedmiot: Prawo własności intelektualnej, Prawo i kultura, Prawne aspekty produkcji filmowej, Introduction to European Culture, Kultura i finanse

3 XI 2013 - teraz - Kancelaria Adwokacka Aleksandry Cichowicz - Pietrzak w Sopocie - współpraca: prawo cywilne, prawo rodzinne, windykacja (obecnie w formie okazjonalnej współpracy)

17 IX 2010 - 3 XI 2015 - „De lege artis” Agencja Artystyczna. Kancelaria Prawna - właścicielka: prawo własności intelektualnej, obsługa przedsiębiorców, prawo cywilne

1 X 2009 - 1 VI 2012 - Akademia Muzyczna w Gdańsku, wykładowca - prowadzone przedmioty: prawo autorskie, akompaniament, warsztaty słuchania muzyki jazzowej

15 VII 2008 - 31 VI 2010 - Kancelaria Radców Prawnych „Adamczyk i Spółka” w Gdyni, prawnik - specjalizacja: prawo własności intelektualnej, prawo cywilne, prawo spółek handlowych

2 III 2009 - 30 IX 2009 - Agencja Wydawnicza OPERON Lewiński i Lewiński sp.j.w Gdyni - prawnik in-house

Publikacje:

Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańskiej kulturze prawnej lat 1620–1865, Gdańsk 2015, recenzent: prof. dr hab. Roman Tokarczyk.

Artykuły opublikowane w czasopismach punktowanych (lista MNiSW - B)

Imperium Azteków – społeczeństwo, sądownictwo, prawo, Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4/2015.

Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz doktrynie i prawie krajów anglosaskich, Acta Iuris Stetinensis, nr 3/2016.

Skazani na biedę i głód? Prawo artysty do udziału w zysku z zawodowej odsprzedaży jego dzieła -droit de suite - Quart, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1/2017.

Pozostałe artykuły naukowe

Utwór muzyczny jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony, Sztuka | Kultura | Edukacja, nr 2/2011.

Improwizacja na tle polskiego prawa autorskiego – razem z Rafałem Maciągiem – Prace Naukowe Prawa Spółek i Własności Intelektualnej, nr 1/2014.

Ochrona prawna dzieła muzycznego. Cz. 1 – Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 14/2012.

Ochrona prawna dzieła muzycznego Cz. 2 – Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 18/2012.

Improwizacja jazzowa, Między teorią a praktyką Cz. 1 (razem z Rafałem Maciągiem) – Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 22/2012.

Improwizacja jazzowa. Między teorią a praktyką. Cz. 2 (razem z Rafałem Maciągiem) Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 25/2012.

Charakter prawny droit de suite - Muzyka i Prawo, 30.09.16, muzykaiprawo.pl.

Roszczenia informacyjne organizacji zbiorowego zarządzania a roszczenia informacyjne autora dzieła plastycznego - Gazeta Prawna, 31.10.16.

W poszukiwaniu trzeciego elementu. Analiza utworu „All Blues” Milesa Davisa. Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 12/2012.

Andrzej Zaucha - sympatyczny i dobry facet, Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 149/2015.

Geniusz w przemyśle rozrywkowym. Dlaczego wybitni artyści doświadczają estetycznego upadku? Studia nad muzyką rozrywkową lat 80. Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 152/2015.

Apendix. Andrzej Zaucha w oczach bliskich, Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 155/2015.

Czy muzyka współczesna jest bez sensu?, Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze, nr 1/2015.

Varia

MEA culpa, czyli „uwolnijmy muzykę” , Meakultura. Muzyka. Edukacja. Artyści, nr 25/2012.

M

uzyka i jej różnorodność. Creators Conference w Brukseli – Meakultura. Muzyka . Edukacja. Artyści, nr 54/2013.

Wstęp, Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze, nr 2/2016.

Amerykański Novak. Recenzja płyty "Monument Valley”, Meakultura. Muzyka . Edukacja. Artyści, nr 239/2016.

Wywiady:

Komputer skomponuje mazurka jak Chopin (wywiad), Rzeczpospolita 25.05.16.

Mówię „dośc” kompozytorskim plagiatom (wywiad),Gazeta Uniwersytecka, październik 2012.

Redakcje naukowe

Nowa perspektywa, Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze nr 2/2016, Gdańsk 2016 (razem z Agatą Włodarczyk)

Performatyka Nowa, Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze nr 3/2017 (razem z Barbarą Forysiewicz) - w druku

Wystąpienia na konferencjach naukowych

28 października 2016 roku - Czy komputer może być podmiotem prawa autorskiego? Słów kilka o muzyce generowanej przez programy komputerowe, V Międzynarodowa Konferencja CopyCamp, Warszawa.

23 września 2016 roku - Kilka słów o tym, jak ustawodawca za modami teatralnymi nie nadąża, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mody teatralne. Przemiany”, Uniwersytet Gdański.

30 września 2016 roku - O tym jak muzyk jazzowy staje się przestępcą. Konieczność poszerzenia instytucji dozwolonego użytku publicznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dozwolony użytek dóbr chronionych prawami własności intelektualnej”, Uniwersytet Jagielloński.

21 września 2015 roku - Wynagrodzenie artysty malarza, droit de suite. Stan po implementacii, II Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, Lubostroń.

13 czerwca 2015 - Myśl liberalna księży kaznodziejów Nowej Anglii w latach 1620 – 1775 jako podwaliny amerykańskiej filozofii politycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Amerykańska Filozofia Polityczna”, Uniwersytet Wrocławski.

29 maja 2015 - Nagrania dźwiękowe (ang. sound recordings) - wyzwanie dla polskiego ustawodawcy, Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego”, UJ Kraków.

23 kwietnia 2015 roku - Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Konferencja prawa autorskiego “W sprawie autorów”, ASP Gdańsk.

23 maja 2014 roku - Muzyka Pendereckiego w filmie taniej klasy B? Rozważania o tym jak luka prawna przyczyniła się do rozwoju kultury popularnej, Ogólnopolska konferencja pt. "Prawo własności intelektualnej w POPkulturze", UMK Toruń.

25 kwietnia 2014 roku - Poza prawem. Rozważania na temat ochrony własności intelektualnej kompozytorów w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Multimedia w prawie autorskim. Muzyka, film, fotografia”, Uniwersytet Gdański.

20 września 2013 rok – Kultura prawna wobec kultury muzycznej. Studia porównawcze prób uregulowania ochrony własności intelektualnej kompozytorów w krajach Unii Europejskiej – Konferencja Kultury Współczesnej. Inter. Intra. Trans, Uniwersytet Warszawski.

28 września 2012 roku – Rozważania na temat sensu i bezsensu uregulowań prawnych cyberprzestrzeni – Konferencja „Oblicza Władzy” UKW Bydgoszcz.

3 czerwca 2011 roku - Środki artystycznego wyrazu współczesnego teatru na podstawie analizy porównawczej przedstawień „Tu mówi chór: tylko 6 do 8 godzin, tylko 6 do 8 godzin...” w reż. M. Górnickiej i „Poskromienia złośnicy” w reż. K. Warlikowskiego, Sympozjum Ogólnopolskie Sopockie Forum Młodych, PAN Sopot.

1 grudnia 2009 roku - Czy bez pytania o zgodę można legalnie korzystać z cudzego wizerunku? - V Plus Camerimage, Bydgoszcz.

Grant dla Młodych Naukowców na wydanie drugiego numeru „Gdańskich Zeszytów Kulturoznawczych”- nr 538-6000-B523-15, Uniwersytet Gdański, 2015.

Grant dla Młodych Naukowców na kwerendę naukową w Londynie - nr 538-6000-B749-15, Uniwersytet Gdański, 2015.

Grant dla Młodych Naukowców na wydanie monografii naukowej “Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańskiej kulturze prawnej lat 1620–1865” - nr 538-F000-B177-13, Uniwersytet Gdański, 2014.

Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Gdańska, 2010.

Nagrody

Nagroda JM Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015

Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów przez wszystkie lata studiów doktoranckich

Wykształcenie

2011 - teraz Studia Doktoranckie w Zakresie Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

2011 - 2018 Studia Doktoranckie z Nauk o Sztuce, Instytut Badań nad Kulturą, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

2010 - 2011 Studia podyplomowe z kompozycji, Akademia Muzyczna w Gdańsku

2005 - 2009 Jazz i Muzyka Rozrywkowa - fortepian jazzowy, Akademia Muzyczna w Gdańsku

2002 - 2007 Studia Stacjonarne Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego

Kursy

Letnia szkoła prawa amerykańskiego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016

Szkolenie „Scientific writing” w ramach projektu SKILLS FNP, Poznań 2015

Introduction to Copyright, The Copyright Office, Londyn, UK, 2015

Prowadzenie negocjacji, Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Bochan-Jachimek i Ewę Czernowicz, Gdańsk, 2016