Kobiety też budują statki

“Women and Girls in Science” – nabór tekstów na konferencję naukową

“Women and Girls in Science” to tytuł interdyscyplinarnej sesji, która odbędzie się podczas Międzynarodowej Sopockiej Konferencji Młodych pod tytułem “Dokąd zmierza świat”. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców/naukowczyń, studentów/studentek i doktorantów/doktorantek do 2 lat po doktoracie.

Referaty można zgłaszać także do dwóch ogólnotematycznych bloków: nauk humanistycznych i społecznych oraz drugiego – nauk przyrodniczych i fizycznych. Przewidziane są zarówno prezentacje ustne (15 minut) jak i postery – w języku angielskim. Deadline na przesyłanie propozycji mija 10 maja 2021 r.

W związku z niepewną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 na świecie konferencja odbędzie się online 11 czerwca 2021 roku.

O sesji “Women and Grils in Science”:

Jeśli mamy sprostać wyzwaniom XXI wieku musimy polegać na nauce i mobilizować wszystkich, także kobiety i dziewczęta, które odgrywają kluczową rolę w społecznościach naukowych i technologicznych.

Opierając się na wysiłkach UNESCO, aby zmobilizować globalną społeczność do zaangażowania kobiet i dziewcząt w naukę ogłaszamy nabór referatów, dotyczących kobiet i dziewcząt w nauce, które diagnozują obecną sytuację, pokazują rozwiązania zwiększające ich obecność w nauce jako badaczek, a także mechanizmy ich wspierania.

Przykładowe tematy:

 • rola, jaką odgrywają naukowczynie wobec wyzwań przyszłości,
 • wyzwania, które napotykają na kolejnych szczeblach kariery, w tym wpływ pandemii,
 • pomijanie perspektywy płci w badaniach: brak danych, brak agregacji danych według płci itd., konsekwencje i dobre praktyki rozwiązania tego problemu,
 • dobre praktyki wdrażania gender equality na uczelniach, w szkołach i instytucjach państwowych,
 • dobre praktyki przyciągania dziewcząt i kobiet do nauki,
 • nauka a biznes; udane przykłady współpracy naukowczyń z biznesem.
 • sposoby wspierania kobiet i dziewcząt w Dekadzie Oceanów.
 • Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne będą od marca na stronie: http://stn.edu.pl/isyc2021/.

  ORGANIZATOR: Sopockie Towarzystwo Naukowe

  Partner sesji “Women and Girls and Science” jest Inkubator STARTER

  pasek z logotypami organizacji zaangażowanych w konferencję