Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości i doradczyń zawodowych

Warsztaty są odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora pomorskiej gospodarki, jaką jest branża morska, oraz wyzwań, jakie stoją przed systemem edukacji – przygotowania młodzieży do dorosłego życia w świecie ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. Zwracają uwagę na to, że – choć stereotypowo postrzegana jako obszar pracy mężczyzn – jest to branża, w której zawodowo mogą się realizować także kobiety.

Miejsce: Inkubator Starter, ul. Lęborska 3b

Godziny 9:00-15:00

Terminy do wyboru:

28 września (sobota) ZAPISZ SIĘ

16 października (środa) ZAPISZ SIĘ

Udział bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które wezmą udział w warsztatach, będą mogły aplikować o udział wraz z młodzieżą szkolną w wizycie studyjnej (zawodoznawczej) w firmach z branży morskiej. Szczegółowe informacje wkrótce.

Główne cele warsztatów to:
  • analiza branży morskiej pod kątem możliwości podjęcia pracy i potrzeb kadrowych
  • zapoznanie się z aktualnymi kierunkami rozwoju w branży i możliwościami kształcenia
  • przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w kontekście branży morskiej
  • poznanie narzędzi pracy wspierających warsztat pracy nauczyciela / nauczycielki, szkolnego doradcy zawodowego / szkolnej doradczyni zawodowej
Warsztaty są dla Ciebie, jeśli prowadzisz doradztwo zawodowe w szkole lub lekcje przedsiębiorczości i:
  • planujesz w atrakcyjny sposób prowadzić swoje zajęcia w oparciu o praktyczną wiedzę
  • chciałbyś/chciałabyś zgłębić informacje, kogo poszukuje sektora offshore / branża morska
  • zadajesz sobie pytanie jak odnaleźć się w gąszczu informacji i zmieniających się zawodów
  • zastanawiasz się jak dobrze wspierać uczniów i uczennice w wyborach zawodowych
  • zależy Ci na rozwijaniu u młodzieży postaw przedsiębiorczych i rozwoju kluczowych kompetencji potrzebnych do podejmowania wyborów zawodowych.

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają elektroniczne materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z grupami szkolnymi.

Prowadząca: Anna Dukowska – doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasja jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji: Anna Miler, a.miler@inkubatorstarter.pl, 58 731 65 54