Kobiety też budują statki

Trwa nabór do programu mentoringowego!

Przyjmowanie zgłoszeń do programu mentoringowego zostało zakończone.

Chcesz rozwijać swoją karierę w branży morskiej i logistycznej? Chcesz doskonalić kompetencje komunikacyjne i aktywnie działać na rzecz budowy równościowego środowiska pracy? Czekamy na Ciebie! Program rozpocznie się 31 maja i potrwa do końca listopada 2021 roku.

Celem mentoringu będzie identyfikacja przez kobiety wkraczające na rynek pracy w branży morskiej i logistycznej swojego potencjału – nazwania swoich naturalnych cech (talentów) oraz określenie swoich mocnych stron i zasobów (czyli tych obszarów działania, w których czujemy się dobrze), poznanie możliwości pracy w sektorze oraz nawiązanie kontaktów. Dla mentorek i mentorów będzie to okazja do rozwoju umiejętności liderskich.

Program będzie także służył budowaniu sieci kontaktów pomiędzy osobami uczestniczącymi. W branży morskiej kobiety napotykają na liczne wyzwania – od trudności w znalezieniu praktyk na statkach, poprzez kwestionowanie ich przydatności w obszarach wymagających siły fizycznej, po ograniczone możliwości awansu. Nowe wyzwania przyniosła pandemia. Pracownice z krótkim stażem pracy traciły pracę w pierwszej kolejności. Większa i bardziej widoczna obecność kobiet w sektorze daje nadzieję na zmianę strukturalną. Praca zawodowa jest jednym ze źródeł sensu życia osób dorosłych i może być źródłem motywacji do wprowadzania zmian w innych obszarach.

Udział w programie jest bezpłatny dla mentees, mentorki i mentorzy otrzymają wynagrodzenie.

Program składa się z kilku elementów:

Rekrutacji

Rekrutacja dla mentorek i mentorów potrwa do 12 maja 2021 roku do godziny 12:00 – zakończona.

Rekrutacja dla mentee potrwa do 2 czerwca 2021 roku do godziny 12:00.

16 godzin warsztatów dla mentorek i mentorów w terminach 31 maja, 7, 9 i 16 czerwca w godzinach 17:00-21:00, na którym poruszone zostaną tematy takie jak:

 • Cele mentoringu
 • Korzyści dla mnie jako mentorki / mentora
 • Budowaniem osobistej koncepcji roli mentorki / mentora
 • Metody i narzędzia pracy mentorki i mentora, wypracowanie narzędzi pracy mentorki i mentora
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi w pracy mentorka / mentor – mentee
 • Metody na samodoskonalenie i automotywację
 • Misja, wizja i wartości organizacji w pracy mentorki / mentora z mentee.
 • Nierówne traktowanie, mobbing, molestowanie w miejscu pracy.

Sesji mentoringowych, podczas których każda para mentorka-mentee będzie miała do dyspozycji 8 godzin spotkań (online / offline)

Spotkań superwizyjnych dla mentorek i mentorów (grupowych lub indywidualnych). Superwizja nastawiona będzie na wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów napotykanych w trakcie procesu mentorskiego oraz na wsparcie zespołu mentorskiego we własnym rozwoju, w doskonaleniu metod i narzędzi mentoringowych.

Spotkań ewaluacyjnych dla zespołu mentorskiego i osobno dla mentess mających na celu określenie oddziaływania programu.

PROFIL MENTEE

– ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • Twój staż pracy w branży jest nie dłuższy niż 24 miesiące lub jesteś studentką kierunków związanych z branżą morsko-logistyczną od 2 roku studiów. W przypadku osób studiujących i mających staż pracy dłuższy niż 24 miesiące pod uwagę brany będzie staż pracy,
 • Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz w Gdańsku,
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób zaaplikować posiadaną wiedzę na rynku pracy,
 • Szukasz kogoś, kto pomoże Ci w wyborze ścieżki kariery,
 • Szukasz społeczności wspierających się ekspertek i ekspertów z branży morskiej i logistycznej.

Korzyści dla mentees:

 • Zbudujesz sieci kontaktów niezbędne w pracy zawodowej,
 • Dowiesz się, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności na rynku pracy,
 • Będziesz mogła poznać przyszłego możliwego pracodawcę,
 • Będziesz mogła uzyskać referencję / zaświadczenie o udziale w programie.

PROFIL MENTORKI / MENTORA:

 • osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w branży morsko-logistycznej,
 • osoba na stanowisku managerskim, kierowniczym, zarządzająca projektami lub posiadająca doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy,
 • osoba mieszkająca lub pracująca w Gdańsku,
 • osoba zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym oraz zdobyciem umiejętności i doświadczenia w pełnieniu roli mentorki,
 • osoba nastawiona na samorealizację w obszarze dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspieraniu innych w rozwoju.

Korzyści dla mentorek i mentorów:

 • Zdobycie cennego doświadczenia jako mentorka / mentor,
 • Warsztaty wprowadzające do roli mentorki / mentora
 • Identyfikacja własnych zasobów i wyzwań związanych z pełnieniem roli mentorki / mentora, Wzmocnienie pewności siebie w pełnieniu tej roli,
 • Wzmocnienie kompetencji z zakresu zarządzania młodymi zespołami lub zespołami o różnorodnej strukturze wiekowej,
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych,
 • Indywidualne i grupowe wsparcie superwizyjne w trakcie trwania programu mentoringowego,
 • Możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych w branży, w tym z innymi mentorkami,
 • Możliwość otrzymania referencji.

REGULAMIN

Szczegółowe zasady udziału w programie mentoringowym określa regulamin, który możesz pobrać klikając na ten link. Przeczytaj go przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego.

Regulamin uległ zmianie – rekrutacja mentees został wydłużona do 2 czerwca 2021 roku do godziny 12:00.

Prowadzące warsztaty:

Mentoring – czym jest, narzędzia, etapy kariery zawodowej:

Anna Dukowska – doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oraz Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.

Nierówne traktowanie, mobbing, molestowanie w miejscu pracy:

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG – specjalizuje się w negocjacjach oraz komunikacji międzykulturowej. Dobrze się czuje w tematyce prezentacji publicznych i zarządzania procesem grupowym, zarządzania własną karierą i planowania rozwoju. Doskonale również odnajduje się w obszarach zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania różnorodnością w organizacji, zarządzania zmianą.
Prowadzi mediacje cywilne i gospodarcze. Jako coach posiada doświadczenie we wspieraniu kadry zarządzającej. Realizowała sesje doradcze oraz coachingowe dla kierowników, dyrektorów, project menedżerów, jak i dla specjalistów. Jest kierownikiem międzynarodowego konsorcjum badawczego PAR Migration Navigator. Jest również autorką i ekspertką programów z zakresu doradztwa. Jej projekt szkoleniowy KiM Kobieta i Mężczyzna Liderami Pomorskich Przedsiębiorstw realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów został nagrodzony w konkursie na Dobre Praktyki
EFS.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej napisz lub zadzwoń:

kobiety@inkubatorstarter.pl,

Anna Miler: 58 731 65 54, Agnieszka Ignaczak: 693 605 605

Patronat nad programem objęło Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu – WISTA Poland.

Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

herb Miasta Gdańska. Dwa lwy trzymają herb miasta. Na dole widnieje napis Gdańsk