Kobiety też budują statki

Grupa mastermind – tworzenie zróżnicowanych i włączających miejsc pracy

Zastanawiasz się, jak tworzyć warunki sprzyjające współpracy i rozwojowi w zespołach zróżnicowanych ze względu na wiek, płeć czy style działania? Wprowadzasz w swojej firmie, organizacji lub instytucji rozwiązania, które mają na celu pełne wykorzystanie potencjału różnorodności i inkluzywności? Chcesz omówić swoje doświadczenia i wątpliwości i spotkać osoby, które zadają sobie podobne pytania? Weź udział w spotkaniach w formule mastermind, które rozpoczną się już w czerwcu. Moderować je będzie Natasza Kosakowska-Berezecka – ekspertka ds. różnorodności, trenerka oraz mediatorka.

Idea mastermind pochodzi z książki „Myśl i bogać się” Napoleona Hilla. Autor doszedł do wniosku, że jednym z 13 głównych czynników odpowiadających za sukces jest posiadanie małej i ściśle ze sobą współpracującej grupy kompetentnych doradców i doradczyń. Spotkania organizowane przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, skierowane są do pracodawców i pracodawczyń, osób zarządzających zespołami z gdańskich firm, organizacji i instytucji. Będziemy pracować w grupie liczącej od 5 do 8 osób, w okresie od czerwca do października. W sumie odbędzie się 6 spotkań liczących od 1 do 2 godzin (w sumie 10 godzin). Pierwsze dwa spotkania odbędą się 16 i 23 czerwca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/x879UNLDkwyk2DrC6.

Co zyskasz dołączając do grupy?

W ramach spotkań skupimy się na tym, jak budować włączające środowisko pracy na co dzień i poznamy sposoby przezwyciężania różnych barier stojących na drodze do tego celu. Pracować będziemy z tematami wnoszonymi przez osoby uczestniczące, pokazywać istniejące rozwiązania i możliwości. Będziemy:

  • diagnozować swoje indywidualne, jak i organizacyjne kompetencje w zakresie radzenia sobie z barierami różnorodności i własnymi i organizacyjnymi uprzedzeniami z nią związanymi,
  • zbierać dodatkową wiedzę i umiejętności przydatne w budowaniu wsparcia wobec działań związanych z budowaniem strategii D&I we własnych zespołach i organizacjach oraz nowe pomysły, możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy, natychmiastowy feedback, inspirację i motywację,
  • na bieżąco rozwiązywać problemy koncepcyjne, strategiczne, formalne i techniczne, które pojawiają się w trakcie dużych projektów i prowadzenia działań związanych z budowaniem otwartości na różnorodność w organizacji.

Uczestnicząc w spotkaniach staniesz się częścią inspirującej grupy gdańskich ekspertów i ekspertek w D&I (Divertisty & Inclusion), czyli w budowaniu różnorodności i inkluzywności w organizacjach.

Założenia i kontekst

Rynek pracy w Gdańsku już dziś jest bardzo zróżnicowany. Nowe miejsca pracy, nowe technologie i zmieniający się obraz nawet tradycyjnych gałęzi gospodarki przyciągają ludzi z różnych środowisk z całej Polski i zza granicy. Doświadczenia ze współpracy z liderkami z branży morskiej, a także prac nad gdańskim Modelem Równego na Rzecz Traktowania przekonały mnie, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie kultury pracy, która będzie sprzyjała włączaniu różnych stylów działania i perspektyw. Z drugiej strony w Gdańsku pojawia się coraz więcej inicjatyw z obszaru diversity & inclusion, których doświadczenia chcemy wykorzystać – mówi Anna Miler, pomysłodawczyni i koordynatorka spotkań z Gdańskiej Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Zarządzanie różnorodnością jest strategicznym działaniem, które ma na celu pełniejsze korzystanie z efektywności oraz potencjału innowacyjności pracowników i pracownic – mówi Natasza Kosakowska-Berezecka, moderatorka spotkań w formule Mastermind. – Jednym z kluczowych etapów zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym osoby o różnorodnych doświadczeniach współpracują ze sobą w tym samym zespole, mają przestrzeń i swobodę na demonstrowanie swoich talentów i mogą dbać o swój rozwój.

Posługując się metaforą – nie tylko zapraszamy do tańca, nie tylko wybieramy wspólnie muzykę, ale dążymy do tego, aby każda osoba mogła tańczyć na parkiecie bez barier.

W praktyce skuteczne zarządzanie różnorodnością wymaga spełnienia dwóch warunków brzegowych: umiejętnego tworzenia atmosfery pracy, która służy budowaniu poczuciu wspólnoty oraz klimatu dbania o siebie nawzajem oraz możliwości rozwoju swoich talentów w większym zespole.

Jak będziemy pracować?

Spotkania będą prowadzone online lub offline (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i decyzji osób uczestniczących). Trwać będą od 1 do maksymalnie 2 godzin – długość i terminy kolejnych spotkań zostanie ustalona z osobami uczestniczącymi. W sumie odbędzie się 10 godzin w ramach 6 moderowanych spotkań, których celem będzie rozwiązywanie problemów koncepcyjnych, strategicznych, formalnych itd., które pojawiają się w waszych firmach lub organizacjach, a dotyczą równego traktowania i wdrażania narzędzi służących korzystaniu z potencjału różnorodności. Moderatorką spotkania będzie dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG. Wsparcie: Anna Miler (GFP).

Termin pierwszych dwóch spotkań:18 i 25 czerwca, godzina rozpoczęcia: 13:00 – 15:00.

Spotkania zakończą się do 31 października 2021 roku – z uwzględnieniem przerwy wakacyjno-urlopowej. Osoby uczestniczące w całym procesie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w grupie D&I mastermind.

Kogo zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne za budowanie i zarządzanie zespołami w gdańskich organizacjach, firmach i instytucjach, np. osoby na kierowniczych stanowiskach w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, menadżerów i menadżerki, dziekanów gdańskich uczelni. Grupa liczyć będzie od 5 do 8 osób.
Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie formularza rekrutacyjnego, w którym pytamy Was o motywację do dołączenia do projektu i to jak planujecie wdrażać pomysły ze spotkań.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.gle/x879UNLDkwyk2DrC6.

Istotne będzie dla nas stworzenie grupy zróżnicowanej pod względem doświadczeń oraz zespołów, z którymi pracujecie. Preferowane będą zgłoszenia od osób pracujących z zespołami zróżnicowanymi ze względu na przesłanki gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania (https://download.cloudgdansk.pl/bip-pl/download/akty_prawne/2018/PMG_2018_7_807_zal01.pdf, przyjęty w czerwcu 2018 roku), które będą mogły się podzielić wyzwaniami i sposobami ich rozwiązywania.

Osoby prowadzące proces

dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii UG, ekspertka ds. różnorodności, trenerka oraz mediatorka. Naukowo zajmuje się procesami przeciwdziałającymi uprzedzeniom i dyskryminacji. Jako edukatorka międzykulturowa uczestniczyła w tworzeniu Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek. Współautorka książki: Między Grupami. Przewodnik po relacjami z ludźmi, którzy się od nas różnią, Wyd. Smak Słowa. Kierowniczka międzynarodowego konsorcjum badawczego Towards Gender Harmony (www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl) gdzie wspólnie z 150-osobowym zespołem z całego świata bada współczesne rozumienie kobiecości i męskości oraz otwartość na równość w ponad 60 krajach. Ekspertka medialna: Gazeta Wyborcza, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Newsweek, III Program Polskiego Radia, TVN. Współpracowała m.in. z ABB, BPH, BRE Leasing, BRE BANK, Deloitte Polska, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, GFKM, HBSC, Intel, LOTOS, LPP, MPK Łódź, NSZZ Solidarność, Phillip Morris, Remontowa Shipbuilding, Schenker, Thomson Reuters, Ulstein, Wavemaker Global, Wojewódzki Urząd Pracy.
W 2017 roku jej działalność naukowa została wyróżniona przez jury konkursu Sukces pisany szminką w Kategorii Nauka i Biznes, podkreślano „szczególną wartość jej badań dla innowacji społecznych wyprzedzających epokę oraz budowania różnorodności w biznesie”.

Anna Miler – w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER realizuje działania wspierające rozwój kompetencji liderskich kobiet pracujących w branży morsko-logistycznej (program mentoringowy, warsztaty menadżerskie itp.), buduje społeczność kobiet – pracownic i studentek – związanych z tymi sektorami. Współpracuje przy projekcie Stowarzyszenia Arteria “Standard minimum praw człowieka w Polskim samorządzie”.

Ma wieloletnie doświadczenie w badaniu i popularyzacji historii kobiet. Uczestniczyła w tworzeniu gdańskiego Model na Rzecz Równego Traktowania (2018) i była członkinią pierwszej kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania (2016-2020).

Kontakt: Anna Miler, a.miler@inkubatorstarter.pl, 58 731 65 54

Projekt „Różnorodność w miejscu pracy” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

herb Miasta Gdańska. Dwa lwy trzymają herb miasta. Na dole widnieje napis Gdańsk

Mastermind – Klauzula informacyjna