Sesje coachingowe – poznaj się lepiej i rozwijaj zawodowo

Chcesz się lepiej poznać, zrozumieć swoje reakcje i rozwijać zawodowo? Pracujesz w branży morsko-logistycznej? Skorzystaj z bezpłatnych sesji coachingowych prowadzonych przez Grażynę Knitter.

Coaching to proces rozwojowy nastawiony na realizację celu Klientki, bazujący na jej zasobach i zaangażowaniu. To sposób pracy nastawiony na autonomię osoby, podążaniu za jej celami i potrzebami.

W Sesjach mogą wziąć udział kobiety, które spełnią następujące kryteria:

 • pracują w branży morsko-logistycznej, w szczególności są osobami na kierowniczym stanowisku,
 • mieszkają lub pracują w Gdańsku,
 • wypełnią Formularz zgłoszeniowy (LINK NA DOLE STRONY)

  Zanim zaczniesz wypełniać formularz, PRZECZYTAJ REGULAMIN

  W czym wspiera coaching?

 • Poznanie struktury własnych strategii postępowania i przeniesienie ich na nowe obszary;
 • Myślenie rozwiązaniami w miejsce zajmowania się problemami;
 • Rozwój kreatywności;
 • Zarządzanie swoimi stanami; rozumienie potrzeb, emocji i doznań;
 • Rozwój samoświadomości i komfortu wyborów.
 • Coacherka korzysta z efektywnej komunikacji, zatem:

 • aktywnie słucha,
 • zadaje pytania otwierające i poszerzające,
 • udziela rozwojowej informacji zwrotnej,
 • docenia pracę Klientki,
 • zachowuje dyskrecję,
 • nie ocenia i nie radzi.
 • Kiedy Klientka angażuje się w coaching:

 • ma świadomy dostęp do swoich zasobów,
 • decyduje o tempie zmian,
 • przygląda się ograniczającym i wspierającym przekonaniom,
 • bierze pod uwagę swoje otoczenie,
 • analizuje opcje i możliwości,
 • wybiera, czy i jak chce działać,
 • sam decyduje o efekcie swoich decyzji.
 • Jak będzie wyglądał coaching?

 • Sesja wstępna – 30 minut, na której ustalony zostanie indywidualny plan spotkań dla Uczestniczki
 • Sesje coachingowe trwające po 1,5 godziny według planu i w terminach ustalonych między Uczestniczką a Coacherką.
 • Możliwość kontynuacji Sesji coachingowych poza projektem – oferta płatna. Indywidualne ustalenia zostaną dokonane między Uczestniczką projektu a Coacherką.
 • Czego możesz się spodziewać?

  Po ustaleniu zasad współpracy, Coacherka będzie Ci aktywnie towarzyszyła w analizowaniu sprawczości, potrzeb i możliwości, które mają doprowadzić do zmiany zachowania czy sposobu myślenia. Może to dotyczyć np. aktualnej funkcji, roli lub sytuacji w organizacji, stylu komunikacji, sposobu zarządzania, rozwoju kompetencji menadżerskich, budowania wizerunku.

  Prowadząca Sesje:

  Grażyna Knitter – trenerka biznesu, coach VCC, coach kryzysowy, doradczyni zawodowa, mediatorka.

  W ciągu 13 lat pracy w dużych korporacjach wydawniczych i biznesowych kierowała zespołami na różnych szczeblach zarządzania, od szefa kilkuosobowego zespołu, po dyrektora 100-osobowego zespołu.

  Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych biznesowi – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – a także edukacji, administracji publicznej, organizacjom pozarządowym.

  Coach z akredytacją VCC, członkini Polskiego Towarzystwa Coachów Kryzysowych, pracuje w oparciu o metody i kodeks etyczny ICF. Specjalizuje się w coachingu menedżerskim – Centrum Coachingu Menedżerskiego, oraz coachingu kryzysowym (sytuacje kryzysowe związane m.in. z utratą lub zmianą pracy, rozstaniem z osobą bliską, przełomem połowy wieku).

  Mediatorka specjalizująca się w mediacjach pracowniczych oraz sprawach cywilnych. Realizuje mediacje na zlecenia przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

  REGULAMIN SESJI COACHINGOWYCH

  PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO